Actie-Impact Monitor

Introductie: Het creëren van win-win scenario’s

In de visie van het ASC kan een duurzame bedrijfsvoering ook positieve effecten hebben op het bedrijfsresultaat, mits een organisatie maar weet waar het zich op moet richten. Door bijvoorbeeld efficiënter om te gaan met grondstoffen en energie, worden zowel de bedrijfskosten als de impact op het milieu verlaagd. Tegelijkertijd leidt dit tot een beter imago. De Actie-Impact Monitor (AIM) helpt organisaties om deze win-win kansen snel te herkennen en te realiseren. Met AIM kunnen organisaties potentiële verbeteracties in kaart brengen en inzien welke de meest positieve impact hebben op de eco-kosten efficiëntie.

Download Actie Impact Monitor

Download Beschrijving Actie Impact Monitor