Aanpak

Asset Sustainability

Assets zijn fysieke kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie, zoals schepen, windturbines, een wagenpark, maar ook bijvoorbeeld de complete infrastructuur van een provincie. Asset Sustainability richt zich op het duurzaam inrichten van alle processen die van belang zijn gedurende de gehele levens-cyclus van assets. De kunst hierbij is het vinden van de balans tussen prestaties en kosten enerzijds, en het minimaliseren van de impact op het milieu anderzijds.

Doelstelling

In elke levensfase van een asset zijn er vele mogelijkheden om processen duurzamer in te richten en tegelijkertijd de prestaties en kostenbeheersing te optimaliseren. Het ASC ondersteunt organisaties bij het vinden van deze mogelijkheden en stimuleert het delen van kennis en ervaringen. Het doel hierbij is het verbeteren van de eco-kosten efficiëntie; ofwel het realiseren van minder belasting op het milieu én kostenbesparing voor de organisatie.

Werkwijze

Het Asset Sustainability Centre richt zich op het:
• Delen van kennis en best practices
• Beschikbaar maken van de nieuwste methoden en technieken
• Inzichtelijk maken van wet- & regelgeving
• Stimuleren van onderzoek t.b.v. nieuwe kennis, producten en diensten
• Ondersteunen van organisaties bij het oriënteren, organiseren en implementeren, van duurzame oplossingen voor hun assets

Stappenplan voor maatoplossingen

Dit stappenplan is gebaseerd op de integrale Asset Management Control aanpak, wat leidt tot het succesvol implementeren van asset management oplossingen binnen een organisatie. Aan de hand van een gestructureerd plan wordt stap voor stap het gewenste resultaat bereikt.

In 6 stappen van visie naar resultaat:

 

1

Organiseren

Informatie hier

2

Oriënteren

Informatie hier

3

Bekwamen

Informatie hier

4

Realiseren

Informatie hier

5

Implementeren

Informatie hier

6

Beheersen

Informatie hier