Focusgebieden

Samen met experts, partners, en met u, wil het ASCentre op zes verschillende focusgebieden bedrijven en organisaties helpen om meer eco-kostenefficient te worden. Dit betekent een lagere impact op het milieu en tegelijkertijd een beter bedrijfsresultaat. Deze win-win zien wij als de basis om een echt duurzame bedrijfsvoering op te bouwen: goed voor uw organisatie en goed voor het milieu.

EnergieEnergie is de motor voor activiteit. Hier hangt echter ook een prijskaartje aan. Niet alleen kost energie geld, het opwekken daarvan heeft ook een impact op het milieu. Hoe organisaties omgaan met energie kan daarom grote effecten hebben. Zowel op het milieu, als op het bedrijfsresultaat.
ProcesinrichtingDe wijze waarop processen binnen een organisatie zijn ingericht zijn bepalend voor het bedrijfsresultaat. Binnen het ASC is veel kennis beschikbaar over het efficiënter inrichten van processen. Dit leidt niet alleen tot een beter bedrijfsresultaat, maar kan ook positieve gevolgen hebben voor de eco-voetafdruk van uw organisatie.
Transport & LogistiekTransport en logistiek zijn voor veel bedrijven van groot belang voor hun activiteiten. Dit heeft tegelijkertijd echter ook een grote impact op het milieu. Het ASC bundelt kennis over hoe hier efficiënter mee kan worden omgegaan. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de manier van transport en de focus op minder verbruik van bijvoorbeeld brandstof, maar ook op het efficiënter inrichten van de logistiek.
MateriaalHet gebruik en keuze voor bepaalde materialen is voor de maakindustrie vaak een afweging tussen de eisen vanuit het productieproces en de kostprijs van materialen. Het ASC ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de beste keuze en de mogelijkheden om voor alternatieven te kiezen. Kennis vanuit het onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven wordt hierbij gebundeld en beschikbaar gesteld.
Gebruik & OnderhoudHet grootste deel van de levenscyclus van assets draait om het gebruik en onderhoud daarvan. Kleine verbeteringen in de manier waarop assets worden gebruikt en onderhouden kunnen daarom een grote positieve impact hebben op de kosten-effectiviteit van assets, maar ook op het verkleinen van de eco-voetafdruk.
Afval & RecyclingElk bedrijf heeft te maken met afval. Hoe hier op een slimme en duurzame manier mee kan worden omgegaan is belangrijk om de totale eco-voetafdruk van uw organisatie te verkleinen. Binnen het ASC wordt veel kennis gebundeld én ontwikkeld om organisaties te helpen met het kiezen van de beste optie voor hun situatie.